Kansen en mogelijkheden

Er zijn heel veel mogelijkheden om onderwijs en begeleiding meer en beter af te stemmen op jongens. Een korte brainstorm brengt verschillende opties in beeld. De opties zijn enigszins geordend in een overzicht. Let wel: de opsomming is exemplarisch. Er zijn veel meer activiteiten denkbaar!

7.1 vmm

De mogelijkheden die hierboven zichtbaar worden spreken in de meeste gevallen voor zich. Een uitzondering daarop is wellicht het begrip ‘OGP’. Een OGP verwijst naar een kwartaalopdracht. In het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie wordt in het propedeutische jaar gewerkt met kwartaalopdrachten. In een kwartaalopdracht komen verschillende vakgebieden samen in één grotere geïntegreerde opdracht. In het eerste jaar is er bijvoorbeeld een kwartaalopdracht met als werktitel ‘léérkracht’, een kwartaalopdracht met als werktitel ‘kind’, een kwartaalopdracht met als werktitel ‘groep’ en een kwartaalopdracht met als werktitel ‘ontwerpen van onderwijs’.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather