Coaching op uitstelgedrag

In het onderwijs zijn er in de afgelopen jaren nogal wat jongens geweest die studievertraging opliepen omdat ze moeite hadden met ‘plannen’ en/of om een gemaakte ‘planning te volgen’. Uitstelgedrag van (mannelijke) studenten is bij veel collega’s in het hoger onderwijs een bekend fenomeen.
Met name bij enkele mannelijke vierde jaars studenten zijn in het afgelopen jaar verschillende één-op-één coachingstrajecten uitgevoerd waarbij breinkennis is ingezet om de ‘cognitieve controle’ van deze jongens te versterken. Zoals elders in dit weblog is benoemd heeft ‘cognitieve controle’ betrekking op de interface waardoor doelen gedrag beinvloeden.
Concreet betekent dit dat tijdens momenten van reguliere coaching, time-outs werden ingezet. Doel van deze time-outs was om met een ‘brein’-bril te kijken naar het uitstelgedrag van betreffende student en te onderzoeken wat bepaald gedrag te maken kon hebben met (wat bekend is over) breinontwikkeling. Het inlassen van dit type time-outs leek het herkennen en doorbreken van patronen te vergemakkelijken.

Korte beschrijving van de coachingstrajecten

Om verschillende redenen is er voor gekozen om de coaching van de jongens zoveel mogelijk wandelend buiten te laten plaatsvinden. Het idee was dat de jongens door de beweging meer gefocust zouden zijn op de kwestie die tijdens de coaching centraal stond. Het keuze voor wandelen sluit aan bij het eerder genoemd ‘actief handelingsprogramma’ van jongens. Het sluit ook aan bij de  neurowetenschappelijke evidentie voor het ‘gemakkelijk’ in slaap vallen van mannelijke hersenen. Een belangrijk voordeel van wandelen is bovendien dat de jongens tijdens het lopen geen direct oogcontact hebben met de coach. Dit maakt het gesprek voor de betrokken studenten vaak net iets gemakkelijker (minder uitgesproken ‘sociaal actie’ programma).
Tijdens de coaching zijn de reguliere gesprekstechnieken en -modellen gehanteerd. Kenmerkend was dat er daarnaast steeds momenten werden vastgesteld waarop gericht breinkennis werd ingezet om het handelen van de jongens te duiden. Verschillende jongens gaven aan dat het hun hielp om te weten dat hun’moeite’ met cogitieve controle kon worden verklaard uit reguliere breinontwikkeling. Kennis van het feit dat ook ‘cognitieve controle’ iets is wat je mag leren en dat het brein juist in deze fase van ontwikkeling ‘gevoelig’ is om dit te leren hielp hen om zichzelf niet te veroordelen maar om ‘vol goede moed’ met zichzelf aan de slag gaan. De metafoor van spierontwikkeling (ter illustratie van de wijze waarop het brein zich ontwikkelt) hielp hen om zichzelf te blijven motiveren. Zij begonnen zichzelf een centrale en dominante rol te geven in het proces dat zich aan hen voltrok. Externe attributie maakte plaats voor interne attributie. De wetenschap dat het brein ‘lui’ is en dat herhaalde actie noodzakelijk is om tot verandering te komen hielp de jongens om  de grenzen van zelfdiscipline meer en meer te gaan opzoeken. Opvallend was het effect van succeservaringen. Planmatig werken bleek niet alleen tijd te kosten maar bovenal veel tijd op te leveren. De controle gaf rust en ruimte. De ene succeservaring riep de andere succeservaring over zich af. Dit is een fenomeen dat we in de leerpsychologie natuurlijk al lang kennen.

De leerervaringen vanuit de coaching zijn aan het einde van elk van de trajecten door de jongens  vastgelegd in ‘eigen werkmodelletjes’. Deze werkmodellen gaven de jongens houvast als ze weer volledig zelfstandig aan de slag gingen.Onderstaand is één van die werkmodellen opgenomen. Het eerste dat opvalt aan dat model is dat deze student  gebruik heeft gemaakt van ‘plaatjes’. De ‘plaatjes’ boden hem de mogelijkheid om zijn gedrag te ankeren. Het tweede dat opvalt aan de uitwerking is de visueel ruimtelijke orientatie ervan. Het model is  systematisch in haar uitwerking. Feitelijk geeft de student aan twee paden te kunnen bewandelen. Het ene pad heeft betrekking op ‘het goed doen’  Het tweede pad heeft betrekking op ‘het niet goed doen’. De student gaf zelf aan dat  dit werkmodel voor hem met name houvast gaf op de momenten dat hij een terugval had.

8.1

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather