De brug tussen weten en doen

Duidelijk is dat we in het onderwijs veel kunnen hebben aan toepassing van recente neurowetenschappelijke inzichten. Door nieuwe technieken zijn we veel meer te weten gekomen over het brein en over breinontwikkeling. Natuurlijk geldt ook dat er op dit terrein nog heel veel te ontdekken is. Een belangrijke uitdaging is om de neurowetenschappelijke kennis te ‘vertalen’ naar verantwoord onderwijs en passende begeleiding van (mannelijke) studenten. Die stap kan niet zomaar worden gezet. Daarvoor liggen het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de alledaagse praktijk te ver uit elkaar. De kloof tussen beide kan mogelijk worden overbrugd door kennis te betrekken vanuit de cognitieve psychologie en de leerpsychologie. De (letterlijke) overbrugging van deze kloof wordt onderstaand gevisualiseerd. Getracht wordt om deze brugfunctie met behulp van een drietal voorbeelden te illustreren.

 

6.1 vmm

 

lees hier de hele bijdrage verder.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather