Initiatieven in het land

Op verschillende plekken in het land zijn in de afgelopen jaren initiatieven ontstaan om de tendens van tegenvallend studiesucces van jongens tegen te gaan en het studiesucces  van jongens te verhogen. Verschillende van deze initiatieven hadden ook betrekking op mannelijke studenten op pabo’s. Twee van deze projecten springen in het oog. Dat is het project ‘Paboys’ en het project ‘Meer Mans’. In zekere zin zijn deze projecten inspirerend geweest voor en ondersteunend geweest bij de uitvoering van allerlei activiteiten die nu plaats vinden binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather