Jongens in beeld: wat zeggen jongens zelf over leren?

Ter voorbereiding van een kwalitatief onderzoek waarin geprobeerd wordt een reëel beeld te krijgen van het ‘leren van jongens’ zijn een aantal oriënterende gesprekken gehouden met mannelijke eerste jaars studenten. Deze gesprekken zijn opgenomen. Van die opnames is een korte, sprekende compilatie gemaakt. Onverbloemd. Ongecensureerd. Recht uit het hart.

Aan de basis van deze oriënterende gesprekken ligt een voorlopig ‘werkmodel’, dat op grond van een afgebakend niet-systematisch bronnenonderzoek tot stand is gekomen. Centraal in het werkmodel staat ‘studiesucces’. Een onderdeel van dat werkmodel is  verder geconcretiseerd in een ‘werkmodel doorstroom’.  Belangrijke inspiratiebronnen bij de samenstelling van de werkmodellen zijn studies van J.D. Vermunt (2004), E.L. Deci en R.M. Ryan (2000) en M. Ylvisaker (1998).

De uitwerking van de jongensprofielen op basis van het kwalitatieve onderzoek volgt spoedig……

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather