MeesterMasterClass

Naast verschillende activiteiten op het terrein van individuele coaching is er in 2014 ook een actiegericht onderzoekstraject opgezet. Het betrof een interventie waarin een groep mannelijke propedeuse studenten die veel moeite hadden met het reguleren van eigen leren werden uitgenodigd om deel te nemen aan een aanbod waarin verbetering van de organisatie van eigen leren met behulp van breinkennis centraal stond. Een belangrijke inspiratiebron voor deze interventie was het promotie onderzoek van Sanne Dekkers (2013).

Dit onderzoekstraject heeft als werktitel ‘MeesterMasterClass’ (MMC) gekregen. De directe aanleiding voor de keuze van dit actieonderzoek kwam voort uit een tussentijdse analyse van procesverslagen van propedeuse-studenten.

Vooraf is een onderzoeksopzet gemaakt. Er heeft een selectie plaatsgevonden van jongens die, op basis van vooraf vastgestelde criteria, konden participeren. Het betrof twee groepen van 6 jongens. De eerste groep is weliswaar gestart met 8 jongens. Al heel snel echter besloten 2 jongens de opleiding te verlaten. Als reden voor hun vertrek gaven ze aan dat het beroep toch niet goed bij hen paste.

Verschillende meetinstrumenten zijn gebruikt ten behoeve van verzameling van data, zowel voorafgaand aan als na afsluiting van het traject.

De jongens zijn 8 bijeenkomsten samengekomen. De bijeenkomsten duurden iets meer dan een uur.

De voorlopige resultaten van dit traject zijn zo veelbelovend dat dit traject in 2015 als keuze-traject is opgenomen in het reguliere aanbod voor FHKE propedeuse studenten. Van de twaalf jongens die daadwerkelijk hebben geparticipeerd zijn er tien jongens doorgestroomd naar de hoofdfase. Acht van hen behaalden hun P in één jaar.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather