‘Manaptieve’ kwartaalopdrachten

In het schooljaar 2013/2014 heeft het Propedeuse-team van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, locatie Eindhoven, besloten tot een grondige herziening van de kwartaalopdrachten voor eerstejaars studenten van de bacheloropleiding. Een directe aanleiding hiervoor was het voortschrijdend inzicht in specifieke kenmerken van het leren van jongens. Ten behoeve van de herziening van de kwartaalopdrachten zijn verschillende ontwerpcriteria geformuleerd. In essentie was het streven om  in de ontwikkeling van de nieuwe kwartaalopdrachten een goede balans te vinden tussen (1) uitdaging en (2) structuur. De ontwerpcriteria waren leidend bij het herontwerp van de eerste, de tweede en de derde kwartaalopdracht. De vierde kwartaalopdracht is niet herontworpen op basis van de bovengenoemde ontwerpcriteria.

Na het doorlopen van de kwartaalopdrachten is  aan alle studenten gevraagd hun waardering voor de herontworpen opdrachten kenbaar te maken. Ook is de studenten gevraagd of het ontwerp van de kwartaalopdracht naar hun mening bijdroeg aan een succesvolle afronding ervan. Een voorbeeld van de enquete die de studenten hebben ingevuld is bijgevoegd.

Op basis van statistische analyses zijn de ruwe data verwerkt tot betekenisvolle informatie. Daarbij waren de verschillen in waardering tussen mannelijke en vrouwelijke studenten van belang én de waardering van kwartaalopdracht 4 in vergelijking met de waardering van de eerste, de tweede en de derde kwartaalopdracht.

Op basis van de statistische analyse is de voorlopige conclusie dat verschillen in waardering van kwartaalopdrachten tussen jongens en meisjes met name zichtbaar worden als er géén rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van leren van jongens. Als er in het ontwerp wél rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van het leren van jongens blijken er nauwelijks verschillen te zijn in de waardering van mannelijke en vrouwelijke studenten.

Deze resultaten zijn niet significant. Dat is ook niet te verwachten gezien de omvang van de groep (N=52). De resultaten indiceren wel een trend.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather