Brein, breinontwikkeling en sekseverschillen

Kijkend naar allerlei initiatieven en activiteiten met betrekking tot het bevorderen van studiesucces van jongens op pabo’s valt op dat het leren van mannelijke studenten op pabo’s niet of nauwelijks is gerelateerd aan recente inzichten met betrekking tot brein- en breinontwikkeling. Dat is opmerkelijk omdat in de laatste 20 jaar onomstotelijk is vastgesteld dat onze biologie een grote invloed heeft op de wijze waarop wij zintuigelijke informatie verwerken (Jolles, 2012). Een project dat binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie is opgepakt heeft juist deze invalshoek.
Centrale vraag binnen dit project is: Op welke wijze kunnen recente inzichten met betrekking tot sekseverschillen in brein en breinontwikkeling van bachelor-studenten worden vertaald naar het dagelijkse handelen van docenten en begeleiders van FHKE, locatie Eindhoven, teneinde het studiesucces van met name de mannelijke studenten te vergroten?

5.3 vmm

In het licht van dit project is een (afgebakend) bronnenonderzoek gedaan. Doel van dat onderzoek was in de eerste plaats om meer inzicht te krijgen in brein en breinontwikkeling. In de tweede plaats is gekeken naar wat er bekend is over Sekseverschillen met betrekking tot brein en breinontwikkeling. Op basis van deze oriëntatie zijn verschillende vervolgprojecten opgestart. Inzage in die vervolgprojecten is terug te vinden op dit weblog.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather