Pabo studenten nemen basisschool Helen Parkhust in Tilburg over.

Het is  een open deur te constateren dat het beroep van basisschoolleraar in Nederland voor het grootste deel wordt uitgeoefend door vrouwen. Dat is lang niet altijd zo geweest.  Een groep mannelijke studenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie,  Pabo Tilburg, Mandaad, (zie facebook) maakt zich daarom al weer een aantal jaren, op uiteenlopende , veelal ludieke wijze, sterk voor meer instroom van mannelijke studenten op de pabo en  – vanzelfsprekend – uiteindelijk voor meer mannen in het basisonderwijs zelf.  De landelijke campagne van pabo’s met ondersteuning van minister Bussemaker, www.veelmeermeester.nl,  ondersteunt dergelijke initiatieven middels voorlichting, onderzoek dat uitwijst dat meer diversiteit een basisschoolteam sterker maakt en meer een afspiegeling vormt van de maatschappij en innovatie.

De studenten hebben het initiatief genomen tot een zgn. Schoolovername, van basisschool Helen Parkhurst, (www.helen-parkhurst.nl) in De Reeshof in Tilburg voor de duur van één dag. Zij zochten daartoe contact met de Opleidingsschool zelf, het bestuur waartoe deze school behoort  –Xpect Primair – en uiteraard Fontys Hogeschool Kind en Educatie,  Pabo Tilburg. Op dinsdag 21 juni gaan de vrouwelijke basisschoolleerkrachten op studiedag en worden de lessen overgenomen door de mannelijke personeelsleden samen met bevoegde docenten voor het basisonderwijs van de Pabo en van het netwerk van deze opleiding. Uiteraard zijn ook de mannelijke studenten bij deze lessen nauw betrokken.

Er wordt die dag serieus les gegeven, in duo’s; de lessen worden samen voorbereid en natuurlijk ontbreekt het mannelijke aspect niet. De dag zal worden geopend met een HAKA, bekend van het rugbyteam van Nieuw Zeeland, er is aandacht voor ontdekkend leren waarbij spannende, ‘stoere’ uitdagingen centraal zullen staan. Na afloop van de lesdag zal er worden geëvalueerd en nagegaan tot wat voor een follow up dit alles zal kunnen leiden.