Een bedrijfsarts inhuren, doen of niet?

Een bedrijfsarts is een zelfstandig medisch specialist of een medisch specialist in dienst van een arbodienst. Op het moment dat een medewerker in jouw organisatie ziek is, kan diegene te maken krijgen met een bedrijfsarts. Hij zal de situatie van de werknemers beoordelen en adviseert of/hoe deze zieke werknemers kan terugkomen op de werkvloer. Een bedrijfsarts is dus van groot belang om verzuim te verminderen en te voorkomen. Bedrijfsarts Deventer helpt je hier mee!

De voordelen van een bedrijfsarts
Bedrijfsarts Deventer bedient zowel de werknemers als de werkgever. Een werknemer krijgt in veel gevallen te maken met onaangename persoonlijke gevolgen bij langdurig verzuim. Er kan dan bijvoorbeeld een achteruitgang in inkomen ontstaan. Daarnaast zijn er ook voor de werkgever negatieve gevolgen. De consistentie van het werk en de organisatie raakt in gevaar bij verzuim van werknemers.

Een van de voordelen van het inhuren van een bedrijfsarts is dat hij/zij hulp biedt bij het voorkomen van verzuim en het terugdringen van de duur van het verzuim. Ook zorgt een bedrijfsarts voor het verlagen van het verzuim op de langere termijn. Door middel van verzuimbeheersing- en begeleiding wordt zowel werknemers als werkgever geholpen. Als je in je achterhoofd houdt dat één dag verzuim gelijk staat aan 250 euro, is niets doen als werkgever geen optie!

Huisarts of bedrijfsarts?
Mocht er een situatie ontstaan waarin het advies van de bedrijfsarts tegenstrijdig is aan het advies van de huisarts, dan is het advies van de bedrijfsarts leidend. Dit advies gaat over of de werknemer instaat is om zijn/haar werk voort te zetten, en waarom wel of waarom niet. De huisarts is slechts bevoegd op advies te geven over deze kwestie, maar de werkgever moet het advies van de bedrijfsarts meenemen.