intimidatie-op-de-werkvloer

Intimidatie op de werkvloer aanpakken als baas

Het aanpakken van het veelgehoorde probleem, dat helaas steeds vaker voorkomt: intimidatie op de werkvloer, kan en moet volgens de Arbowet. De baas van het bedrijf waarbij intimidatie voorkomt moet verschillende maatregelen nemen om intimidatie te voorkomen als dit plaatsvindt in het bedrijf. Uit statistische gegevens blijkt dan ongeveer 16% van de werknemers op dit moment last heeft van intimidatie op de werkvloer. Er zijn verschillende technieken mogelijk om als baas hier iets tegen te doen. De keuze voor de aanpak kan verschillen per situatie en de situaties kunnen nog wel eens uiteenlopen. Zo bestaan er intimidatie vormen als ongewenste omgangsvormen of juist seksuele intimidatie tussen collega’s. Dit wordt allemaal gezien als ‘psychosociale arbeidsbelasting’

Vormen van intimidatie
Intimidatie kan, zoals reeds benoemt, voorkomen op verschillende manieren, die een andere aanpak vergen om op te lossen. Zo kan pesten van werknemers voorkomen, fysieke intimidatie of juist verbale intimidatie. Hier geldt dat preventie beter werkt dan genezing en er wordt aangeraden om vooraf al verschillende maatregelen in werking te stellen om te zorgen als baas voor een veilige, intimidatie-vrije werkomgeving waardoor iedereen met plezier naar zijn/haar werk toe kan gaan.

Protocollen en preventiemaatregelen tegen intimidatie
Er kan een vast protocol worden opgesteld om de klachten te behandelen op een veilige en verantwoordelijke wijze zodat de werknemers altijd weten waar ze terecht kunnen met hun klacht. Een klachtenlijn of juist een vertrouwenspersoon voor de werknemers leidt als preventieve maatregel ook voor een snellere oplossing of totale voorkoming van intimidatie op de werkvloer. Hiernaast kan een anonieme klachtenlijn of een dergelijke regeling voor klachten ervoor zorgen dat intimidatie voorkomen kan worden.

De Landelijke Klachtencommissie voor onafhankelijk advies
Een van de manieren om intimidatie op de werkvloer te verminderen of in de ban te doen is om contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie. Dit is een onpartijdige commissie die klachten zoals intimidatie en ongewenste omgangsvormen of juist seksuele intimidatie op de werkvloer aanpakt in opdracht van de baas van het bedrijf. Door de inzet van een dergelijke commissie blijft de eigenaar van het bedrijf ook onpartijdig. Maar de klacht wordt wel behandeld en verholpen. De Landelijke Klachtencommissie kan een protocol maken of een klachtenregeling opstellen in opdracht van de eigenaar. Hiernaast kunnen ze adviseren over bestaande protocollen en juiste handelingswijze in het geval van intimidatie op de werkvloer. Als laatste kunnen ze reeds voorgekomen situaties onderzoeken op een onafhankelijke manier. De Landelijke Klachtencommissie kan ingezet worden door ieder bedrijf uit iedere branche wanneer intimidatie heeft plaatsgevonden of juist vooraf.