patient-journey

Beste patiëntenzorg aanbieden als zorgorganisatie

Voor een zorgorganisatie is een goedlopende patient journey, de instroom en matching van een cliënt of patiënt, van groot belang om te zorgen voor een goede zorg van deze persoon. Vooral tijdens het eerste contact tussen organisatie en patiënt, de kennismaking en voor de front office van een zorgorganisatie of instelling is een juist lopende patiënten reis van groot belang.

Nut van een goede front office
De front office van de zorg houdt in: de persoonlijke communicatie tussen cliënt en organisatie en interactie tussen de patiënt/cliënt, de zorgverleners en de financiers van deze zorg. Als dit goed loopt dan verloopt de instroom, doorstroom en de afronding van de zorg aan de patiënt vaak soepeler. Het is dus van belang om een patiënten reis (het bovenbeschreven proces) goed in te richten. Naast de patiënt/cliënt hoort hier de familie en het netwerk van de patiënt ook bij.

Patient journey begint bij de intake
De patiënten reis begint met een intake. Deze kan een variabele vorm aannemen aangezien het mensenwerk blijft en iedereen weer andere behoefte en wensen heeft wanneer hij/zij zoekt naar de juist zorg en passende organisatie die dit kan leveren. De intake  gaat veelal gepaard met overdrachten en diverse systemen. Vooraf is er veel informatie of juist weinig beschikbaar en de patiënt heeft mogelijk al een verleden bij een andere zorgorganisatie.

Een soepeler intakeproces
Om te zorgen dat de intake soepel verloopt kan Growtivity alle verschillende stappen in het intakeproces met elkaar op een logische manier koppelen zodat het gehele proces voor alle betrokkenen beschikbaar is op een inzichtelijke manier. Dit kan doordat het zorgt voor een logische workflow en processen hierdoor transparant en voorspelbaar worden. Dit geldt voor zowel de cliënt als de zorgverlener zelf. Uiteindelijk draagt dit bij aan een snellere en gemakkelijkere intake en kan de zorg sneller beginnen, waarna uitstroom ook weer sneller mogelijk is. Dit kan omdat na de afronding van de intake direct de volgende stap al klaar staat en alle verzamelde data beschikbaar is ter onderbouwing van de eerdere stappen en nieuwe stappen. Er kan een demo aangevraagd worden over een dergelijk systeem.

Voor ieder type zorgorganisatie kan de patient journey gestroomlijnd worden door het gehele proces van begin tot het einde ervan logisch vorm te geven. Dit geldt voor de jeugdzorg, gehandicaptenzorg/VVT, GGZ en diverse soorten ziekenhuizen. Bovendien kunnen gemeenten die algemene zorg leveren ook door een goede patient journey voor snelle en adequate hulp zorgen aan degene die het nodig hebben. Zo heeft deze partij ook veel aan een goede front office met optimale functionaliteit.