Veel Meer Meester!

Kinderen (jongens én meisjes), hun ouders en professionals binnen het onderwijs willen meer mannen voor de klas. Zij vinden een evenredige verdeling van mannen en vrouwen binnen de teams op scholen belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen even goed les geven als mannen. Wel blijkt dat kinderen (en ouders) hun schooltijd anders beleven als er een man voor de klas staat. De balans moet terug in de teams. Redenen hiervoor zijn divers. Lees verder

terugblik 15-10-15
verhalen
Onderzoek
Model

NHL
Stenden
Fontys